Manuele therapie voor baby’s en kinderen

Bij de Familiekliniek behandelen we ook baby’s en kinderen die last hebben van uiteenlopende (motorische) klachten, vaak veroorzaakt door verminderde beweeglijkheid in de wervelkolom. Een verstoorde beweeglijkheid in de wervelkolom kan bij baby’s ontstaan na een intensieve of juist heel snelle bevalling. Voorheen werd dit het ‘KISS-syndroom’ of ‘KIDD-syndroom’ genoemd. Tegenwoordig noemen we het een Hoog Cervicale Functie Stoornis (HCFS). Kinderen tot 18 jaar kunnen deze klachten ervaren door een val, ongeluk, verkeerde houding. Een niet-behandelde bewegingsbeperking in de wervelkolom vanuit de bevalling, kan mogelijk ook de oorzaak zijn van de klachten.

Werkwijze
Als je met jouw kind naar onze praktijk komt, gaan we eerst in gesprek om duidelijk te krijgen wat het probleem is. Vervolgens onderzoeken wij jouw kind. Indien gewenst en geïndiceerd kunnen we op dezelfde dag starten met de eerste behandeling.

Behandelingen
Een kinder-manueel therapeut zorgt dat er meer beweeglijkheid komt in de wervelkolom. De behandeling is mild van aard (geen manipulaties) en vaak kortdurend. Gemiddeld zijn er 3-4 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te behalen.
De kinder-manueel therapeut werkt, wanneer nodig, samen met een (externe) kinderfysiotherapeut. Deze behandelingen verlopen parallel en vullen elkaar aan. We helpen baby’s en kinderen die last hebben van de onderstaande symptomen.

Een zuigeling (0-1 jaar)

●       Voorkeurshouding

In dit geval kijkt je baby het liefst naar links of rechts en ontwikkelt het in sommige gevallen een afgeplat hoofdje (plagiocephalie of brachycephalie). Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als het ‘Kiss-syndroom’.

  • Onrustige baby die overstrekt, gespannen voelt en/of veel huilt

Onrust en overstrekken kan bij baby’s verschillende oorzaken hebben, zoals voeding, krampjes, een dwarszittende boer, winderigheid, (verborgen) reflux, oververmoeidheid of overprikkeling. Hierbij kan de baby ongemak ervaren in zijn of haar nekje en/of wervelkolom. Onze kinder-manueel therapeut kan hierin helpen door zelf te behandelen of gericht door te verwijzen naar andere disciplines waarmee wij samenwerken.

  • Voedingsproblemen

Dit komt voor bij zowel borst- als flesvoeding. Denk bijvoorbeeld aan een kleine hap maken aan de borst, verminderd vacuüm zuigen, moeite hebben met doordrinken of leegdrinken van fles of borst. Ook kan het voorkomen dat een baby zich vaker verslikt, minder gemakkelijk boert of dat de voeding omhoog komt (reflux). Het verslikken kan zich ook voordoen bij het eten van vaste voeding.

  • In- en doorslapen

Als jouw baby of kind tijdens het liggen last heeft van de nek of wervelkolom, kan het niet goed ontspannen. Dit bemoeilijkt het slapen en kan ervoor zorgen dat een kind ‘s nachts (huilend) wakker wordt.

Kind (1-18 jaar)

  • Hoofd-, nek- of rugpijn

Deze klachten worden mogelijk veroorzaakt door een verminderde beweeglijkheid in de wervelkolom, waardoor het kind niet vrij kan bewegen. Hierdoor ontstaat er pijn of ongemak in het hoofd, de nek of de rug. De oorzaak van deze bewegingsbeperking kan voortkomen uit een (onge)val, verkeerde houding of niet-behandelde bewegingsbeperking vanuit de bevalling.

  • Vertraagde (motorische) ontwikkeling

o   Evenwichtsproblemen (bijv. op een been staan of bij het fietsen)

o   Veelvuldig vallen of struikelen zonder duidelijke reden

o   Een asymmetrisch looppatroon (met één voet meer naar binnen of buiten)

o   Moeite met zwemles

Achtergrond kinder-manueel therapie
Onze kinder-manueel therapeut Willemijn Haak heeft na de basisopleiding fysiotherapie een masteropleiding manuele therapie afgerond. Vanuit daar heeft zij zich verder gespecialiseerd in manuele therapie bij kinderen.

De kinder-manueel therapeut is BIG-geregistreerd en staat ingeschreven in het register van het EWMM (www.ewmm.net). Het EWMM verzorgt de bij- en nascholing van de kinder-manueel therapeut en voert wetenschappelijk onderzoek uit. Op deze manier wordt de behandeling van de therapeut op een veilige manier gewaarborgd. De behandeling van een kinder-manueel therapeut staat los van bijvoorbeeld een osteopaat, craniosacraal therapeut of chiropractor. Indien gewenst kan uiteraard wel met deze disciplines worden samengewerkt.

Wilt u een afspraak maken?

Klik op de knop om naar onze contactpagina te gaan.